Кенгуру Буслiк Зубренок Пчёлка Лингвистенок Журавлик Инфомышка Белка Глобусенок Синица Олимпионок Кентаврик Ориончик

Конкурс па беларускай мове

Конкурс па беларускай мове     БУСЛІК

ЗАДАНИЕ 1

Як называлася ў старажытным Мінску рака-вуліца?

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 2

Прыметнікі невычэрпны, незлічоны з’яўляюцца …

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 3

Гэту часціну мовы мы даволі часта ўжываем у маўленні. Іменна гэту часціну мовы ў свой час вядомы французскі паэт Шарль Бадлер вобразна ахарактарызаваў у адным са сваіх твораў як анёла руху, які дае фразе жыццё. Пра якую часціну мовы ідзе гаворка?

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 4

Хто з’яўляецца аўтарам наступных радкоў?

Жытнёвае поле, лясы і азёры,

Крынічанька ў лузе і ў небе жаўрук –

Услухайся толькі – усё тут гаворыць:

Люблю цябе, Белая, Белая Русь…

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 5

Выберыце правільна запісанае словазлучэнне:

1) краўчышынава работа;      2) работа краўчыхі;      3) краўчынава работа.

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 6

Керамічныя пліткі для абліцоўкі печаў, камінаў, сцен у памяшканнях здаўна называюцца …

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 7

У якім словазлучэнні залежнае слова прымыкае да галоўнага?

1) бацькаў наказ;      2) глянуць спадылба;      3) спяваць з намі.

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 8

Ад якога прыслоўя з прапанаваных нельга ўтварыць простую форму вышэйшай ступені параўнання?

1) яскрава      2) бадзёра      3) актыўна

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 9

Колькі слоў з розным лексічным значэннем можна скласці з літар слова кошык?

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 10

Якую назву мела вёска, у якой адбываліся падзеі з аповесці Янкі Брыля “Сірочы хлеб”?

А)
Б)
В)
Г)
Д)