Кенгуру Буслiк Зубренок Пчёлка Лингвистенок Журавлик Инфомышка Белка Глобусенок Синица Олимпионок Кентаврик Ориончик

Конкурс па беларускай мове

Конкурс па беларускай мове     БУСЛІК

ЗАДАНИЕ 1

Падбярыце з дадзеных слоў антонімы да дзеяслова есці:

1) сталавацца      2) карміцца      3) падсілкоўвацца

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 2

Якім членам сказа з’яўляецца выдзеленае ў сказе слова?

Заціхлі на полі камбайны – прыпынак на абед.

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 3

Вучні атрымалі заданне выпісаць аднакаранёвыя словы. Сымон выпісаў гарчыць, гарачы; Алесь – гімназіст, гімназічны; Янка – мараль, марафон; Стас – гарэлы, гарысты. Хто з вучняў правільна выканаў заданне?

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 4

У якіх словах з прапанаваных на месцы пропуску неабходна напісаць літару ь?

1) гроз..ба;     2) падз..ме;     3) батал..ён;     4) зац..менне.

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 5

У якіх словах з дадзеных на месцы пропуску неабходна напісаць літару ш?

1) ) па..часціць      2) пя..чаны      3) раска..чык      4) мые..ся

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 6

Якія з дадзеных гукаў не маюць парных глухіх?

1) [л]      2) [р]      3) [в]      4) [в’]

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 7

Для беларускай мовы ўласціва фанетычная з’ява дзеканне і цеканне. Для якой мовы яшчэ характэрна такая з’ява?

1) для рускай мовы      2) для ўкраінскай мовы      3) для польскай мовы

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 8

Што, як толькі з’явілася і пачалі на ім працаваць, у народзе называюць «сталёвы конь»?

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 9

У якіх словах з дадзеных правільна пастаўлены націск?

1) муля́рскі      2) сівы́      3) куха́рскі

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 10

Выберыце з прапанаваных толькі назоўнікі мужчынскага роду:

1) палын      2) лебедзь      3) шынель      4) пола      5) фае

А)
Б)
В)
Г)
Д)