Кенгуру Буслiк Зубренок Пчёлка Лингвистенок Журавлик Инфомышка Белка Глобусенок Синица Олимпионок Кентаврик Ориончик

Конкурс па беларускай мове

Конкурс па беларускай мове     БУСЛІК

ЗАДАНИЕ 1

Выберыце дзеясловы, якія ў форме 1-ай асобы множнага ліку будучага часу закончанага трывання маюць канчатак -ем(-ём):

1) веяць;      2) ехаць;      3) злаваць;      4) радавацца

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 2

У якіх словазлучэннях назоўнікі маюць канчатак ?

1) бочка з дуб..;      2) у парку пачатак лістапад..;      3) сукенка з атлас..;      4) да варот не было пад’езд.. .

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 3

Выберыце назоўнік, у якім на месцы пропуску неабходна напісаць літару ы:

1) ц..рымонія      2) р..сора      3) д..летант

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 4

Дапоўніце народнае выслоўе: Добры пачатак – …

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 5

Які сказ з дадзеных запісаны правільна?

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 6

Вызначце від сказа: Рэшатам вады не наносіш.

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 7

Вучні запісвалі словазлучэнні: Васіль – за сем кіламетраў ад горада; Ігнат – выбачайце мяне; Дзям’ян – клопат аб дзецях; Сымон – загадчык магазінам.

Хто з вучняў правільна выканаў заданне?

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 8

Якое слова прапушчана ў вершаванай пацешцы Васіля Віткі “Благата”?

Добраму чалавечку

Добра і ў запечку,

А благой благаце

Не ўнаровіш … .

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 9

У якіх словах з прыведзеных на месцы пропуску неабходна напісаць літару ў?

1) сея..ка;      2) мо..чкі;      3) хлопцы-..мельцы;      4) гучнае “..ра”;      5) ла..сан.

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 10

Вызначце з дадзеных сказы, у якіх правільна ўжыты прыметнікі:

1) Старшае пакаленне перадае свой жыццёвы вопыт.

2) Ветэран расказаў вучням на сустрэчы, як яго выратавала ў час бою старшая медыцынская сястра.

3) Малодшы навуковы супрацоўнік прапанаваў студэнтам прыняць удзел у эксперыменце.

А)
Б)
В)
Г)
Д)