books

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


издательская деятельность

Вучымся пісаць па-новаму: вучэбны дапаможнік па беларускай арфаграфіі

Автор(ы):

У.І. Куліковіч

У дапаможніку змешчаны асноўныя тэрміны і паняцці ар фаграфіі, новыя правілы, зацверджаныя ў 2008 г. у параўнанні з тымі, якія дзейнічалі з 1959 г., новая глава «Правапіс беглых галосных», кантрольныя тэсты для замацавання тых змен, якія адбыліся ў беларускім правапісе, а таксама невялікі тлумачальны слоўнік лексем, значэнне якіх можа быць не зразумелым вучню.

Даведнік адрасуецца настаўнікам і вучням агульнаадукацыйных школ, гімназій, ліцэяў, студэнтам і выкладчыкам вышэйшых навучальных устаноў, усім, хто цікавіцца і карыстаецца беларускай мовай.

ISBN: 978-985-6821-51-9
Год издания: 2009
Вид издания: вучэбнае
цверды пераплет, фармат 60×84/16, 144 ст., тыраж 8200 экз.
Категория приза: пераможцам
Конкурс: Буслік
Классы: 3-6