books

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


издательская деятельность

Дзівы розныя на свеце...
Загадкі

Автор(ы):

В.В. Кажура

Кажуць, загадка – розуму зарадка. Бо, шукаючы адказ, вы думаеце, аналізуеце – і знаходзіце патрэбнае. Тэксты змешчаных у кнізе загадак падаюцца па пэўных тэмах, якія дазваляюць пашырыць кругагляд, паглыбіць і замацаваць набытыя на ўроках веды. Асаблівасць прапануемых загадак у тым, што яны вершаваныя, бо скіраваны не толькі на ўдасканаленне навыкаў маўлення, вобразнага мыслення, але і на развіццё паэтычных здольнасцей вучняў, на ўзбагачэнне іх слоўнікавага запасу. Ілюстрацыйны матэрыял дапаўняе адказы, пашырае мастацкую фантазію.

Кніга адрасуецца вучням і настаўнікам пачатковых класаў агульнаадукацыйных школ.

ISBN: 978-985-886-084-4
Год издания: 2022
Вид издания: літаратурна-мастацкае
мяккая вокладка, фармат 60×84/16, 88 ст., тыраж 6700 экз.
Категория приза: пераможцам
Конкурс: Буслік
Классы: 2-4
Издательство: Издательский центр ”БА Конкурс“